logo

Se nærmere på leilighetene!

I boligvelgeren under kan du se nærmere på plantegninger og illustrasjonsbilder. Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsbildene vil få endringer og vil bli erstattet nærmere offisiell salgsstart. Har du spørsmål rundt hvilke endringer som vil bli gjort - ta kontakt med megler. Plantegningene er korrekte og vil bli slik de er fremvist i velgeren.