Status på tomta

Byggestatus Bankkvartalet

På denne siden holder vi deg fortløpende oppdatert om status på tomta i tiden som kommer og fram til Bankkvartalet står innflyttingsklart.

Status juli 2022

Bankkvartalet er i vekst - også i ferietida.

16 arbeidere er i aktivitet innen betong, stendverk, vindu, elektro, rydding m.m.

Bygg A er kommet til 6. etg. Innen ca. 14 dager er forskaling tak/gulv hhv. 6/7 etg. også på plass.

Fasader utvendig tettes, gips og glass.
Flere bad er ankommet og plassert i de respektive rom de monteres i.
Bad er moduler og kommer ferdige til montering. Vann og avløp er allerede i prosess.

Byggene skal være tette i løpet av høsten.

«Gammelbanken» er også kommet godt på veg. Kantine i 1. etg. Møterom i 2. etg. Advokatkontor i 3. etg.

STATUS PER 10.06.22

Hovedgjøremålet i prosjektet nå er forskaling, armering og støp. Alt er stedstøpt, som vil si at alt gjøres på plassen.

Bygg B, ve hovedgata igjennom Melhus, er kommet til 3. etasje. Her er forskaling for gulv og tak til 4. etasje snart på plass.

Bygg A har kommet nesten like langt. Her vil armering og støp av 4. etasje skje i løpet av de neste 14 dagene. Bygg A skal enda fire etasjer opp.

Ellers er åpen plass mellom Kroa og bygg A ferdig støpt.

Foran bygg A er det satt ned beholdere i betong for avfallscontainere.

Bilder fra bygg 1928 viser loft og kantinerom, som ble vist til styret i Melhusbanken for litt siden.

STATUS PER 28.01.22

Ca. 20 personer er nå involvert i byggeprosess i Bankkvartalet. Nå er det i gang med muringsharbeid for kjellerdel til høybygget Bygg B, søndre del. Her blir det blant annet boder. Parkeringskjeller kommer i nordre del som snarlig også blir satt opp. Pæling og røspunting er nå avsluttet og maskiner er allerede flyttet til andre prosjekter.

Beboere i Kroakvartalet er trolig fornøyd nå når den intense lyden av pæle og spuntmaskin er borte.

Kjellerdel av Bygg A er fortsatt under utvidelse, med gulv vegger og tak. Det tar nok noen uker enda før man binder sammen byggene på kjellernivå, men vi ser nå at ting tilsynelatende vil skje hurtigere. Noen prosesser har tatt lengre tid enn forespeilet, og skyldes grunnforhold.

Bygg 1928 er og under rehabilitering, der man nå framover setter på mere personell. Stillasje er satt opp på gavl sør, og langvegg mot Bygg B. Nye takvindu, og renovering av tak som og har stått solid i snart hundre år. Det sier sitt om steinkvaliteten, - altaskifer. Fra i mars / april blir det en parallellitet og samordning på alle tre bygg.

STATUS PER 03.01.22

Det har òg vært juleferie i «tomta», men det har skjedd mye siden sist oppdatering! Det er støpt kjellerdekke og tak/gulv til deler av Bygg B, nærmest Melhusvegen , - gjennom Melhus sentrum. Bygg B skal romme Banken og Heimdal Eiendomsmegling, samt leiligheter i de øverste etasjer.

På baksida av «gammelbanken» starter man støping på deler kjellerdekke/parkering, samt heissjakt, snarlig. Det har vært en del utfordringer her ifht. spunting og pæling, da grunnforhold er hårde. Tross dette er man i rute tidsmessig.

STATUS PER 09.11.21

Skal si det skjer ting på tomta! Bygg 1928 er nå "hevet" over øvrig nivå.Forberedelser før støp av fundament for gjennomgående søyler i Bygg B, Bank, - og kontorene til Heimdal Eiendomsmegling. Forskalinger bygges og kloakklednig tvers gjennom tomta legges om og nivået denne ligger på kan graves opp.

STATUS PER 04.10.21

1984-bygget er nå revet ned til kjeller, og det pågår pigging av gulv, fundamenter og yttervegger. Litt artig funfact: Gulvet i hvelvet i 84-bygget er på ca 80 cm tykkelse! Alle trærne ut mot jernbanen er nå felt, med hovedsikkerhetsvakt pga nærhet til Bane NOR sine installasjoner. Ved alt arbeid nær jernbanen følges Bane NOR sine retningslinjer, og felles Sikker Jobb Analyse og obligatoriske kurs ble gjennomført i forkant.

I perioden som kommer starter arbeiderne med utgraving av tomt og bortkjøring av masse. I tillegg skal det påstartes spunting og peling, dette for at den nye høyblokka skal stå stødig, samt at ikke Kroakvartalet og Gammelbanken skal få setninger på grunn av endring i grunnforhold i forbindelse med utbyggingen.

Møteplass og samarbeidsarena er i større og større grad nå flyttet til brakkeriggen på tomta, og aktiviteten vil ta seg mer og mer opp også der. Det er alltid spennende med den lille landsbyen som etableres rundt en byggeplass. De fleste av folkene i byggebransjen setter aller mest pris på hektiske dager ute på prosjektet. Der skapes eierskap og entusiasme og setter prosjektet i fokus. Engasjementet for Bankkvartalet er allerede merkbart og fremtredende hos prosjektdeltakerne.

STATUS PER 23.09.21

Rivearbeidet er tilnærmet ferdig og snart er det klart for gravearbeid i forbindelse med parkeringskjelleren. Igangsettingstillatelser er på plass for arbeid med ledninger i bakken, graving, spunting og peling, og oppstart av dette er i full planlegging. Det har blitt avholdt et "stormøte" denne uken med mange etater hvor trafikksikkerhet, arbeidsvarsling mm har blitt gjennomgått. Nå vil det snart være klart for oppstart og noe av det første som skjer er å sette ned 5 prøvepeler som skal belastes for å finne ut kapasitet.

Se den fine filmen under der vaktmester Per Børø tar oss med på byggeplassen og snakker mer inngående om prosessen med rivingen.

PROSPEKT


Registrer deg her og få mulighet til å se/laste ned prospektet.

Ved å registrere din kontaktinfo samtykker du til å motta informasjon om dette prosjektet på e-post og SMS.
Debug panel