Gimsøya

Gimsøya - et nytt og sentrumsnært familieområde

En ny og sentrumsnær boligbydel skal ta form. Et lokalsamfunn skal utvides. Her legges det til rette for å ta vare på de verdier som allerede er veletablerte i Melhusområdet: Samhold og gode relasjoner, aktivitet og miljø.

Få info først


Registrer deg her og vi holder deg oppdatert om prosjektet. Du vil også oppnå fortrinn ved et eventuelt kjøp.

Ved å registrere din kontaktinfo samtykker du til å motta informasjon om dette prosjektet på e-post og SMS.
Debug panel

Mer tid sammen - et helt liv på Gimsøya

En helt ny boligbydel skal ta form på Gimsøya. Et sentrumsnært boområde der det skal være lett å leve miljøvennlig. Her skal det etableres gode gang- og sykkelforbindelser som knytter området til butikken, barnehagen, skolen, idrettsanlegget og sentrum.

Her blir det sammenhengende områder for rekreasjon og det skapes store områder for lek. Terrengformingen vil bidra til å skape flere og varierte uteområder for ulik aktivitet. Dette sørger for at det blir lettere å møtes.

Ulike boligtyper bidrar også til et mangfold av beboere. Dette vil gjøre det mulig å leve et helt liv på Gimsøya og tilrettelegger for mer tid sammen.