Arkitekt Kine Tambs

Arkitekten bak Perspektiv Steinan

Kine Tambs er sivilarkitekt og partner i velrenomerte Voll arkitekter. Hun har tidligere jobbet med suksessprosjekter som Ringve Park og Grilstad Park.

Det er et stort ansvar å få være med på å få utvikle et slikt boligområde. Vi fikk oppdraget med utarbeiding av reguleringsplan og har også hatt oppdraget med å designe byggene til salg. For at et prosjekt skal bli godt er det det grunnleggende at både utbygger, arkitekt og entreprenør vil ha et godt prosjekt- og i arbeid med Heimdal Bolig AS , så har jeg opplevd flere ganger at dette fungerer godt

Perspektiv Steinanveien har en unik beliggenhet, alle leiligheter får en sørvestvendt orientering og det er for en gang skyld i den samme retning som utsikten.

Byggene ligger i et skrått terreng og dette gir varierte og spennende uteområder. Området er solrikt og det er flere ulike typer gangveger og aktiviteter i de felles uteområdene rundt huset. Uteområdene er viktig og det er legges store ressurser i at disse skal bli bra. Nær all parkering er under bakken, fordelt over to parkeringskjellere. De har enkel adkomst uten lange ramper pga det skrånende terrenget.

Når jeg skal formgi et slikt bygg, er det et mål at dette skal bli hjemmene til mange mennesker og da er det viktig for meg at de vil være stolt over å kunne kalle leilighetene sine hjem.

For at dette skal skje må det være gode leiligheter og sammen med Heimdal Bolig AS har vi bygget boliger i mange år og vi har til sammen stor erfaring i hva som gir gode leiligheter.

Fasadeuttrykket, jeg leter bestandig i alle nye prosjekt etter noe nytt. En ny vinkling på kjente elementer. Det gir en entusiasme når en ser at dette kan bli fint. I dette prosjektet bruker vi hovedsakelig pussede fasader. Det er en flott bakgrunn med rene og fine detaljer. Vinduene er så å si, fra gulv til tak og er som slisser i fasaden. Balkongsiden er annerledes enn de andre sidene men den skal likevel oppfattes som en del av det samme bygget, sånn at bygget «sys» sammen med pussede bygningselementer.

«God is in the details» heter det –og det er en målsetting at det skal stemme når hele området er ferdig!