Ord fra arkitekten

Ønsker du verdivurdering eller et uforpliktende salgstilbud? Fyll ut skjemaet under og en av våre meglere vil straks kontakte deg.
Takk for din interesse, vår megler vil ta kontakt med deg så fort det lar seg gjøre.

Ord fra arkitekten

En arkitekt burde like å spasere, fordi når man går får man rom til å tenke fritt. Mange av disse tankene kommer fra inntrykkene byen gir. En by består ikke kun av signalbygg, kirker, museer og så videre. Byer er resultatet av tidens mange lag hvor hvert lag er et resultat av historiske og kulturelle behov.

Jeg ser på det som arkitektens oppgave å fullt forstå sjelen til et sted her og nå, og se hvordan prosjektet kan løse utfordringer også i fremtidens perspektiv. God arkitektur skapes når man tar hensyn til detaljløsninger, gjennomtenkte materialvalg, tilpasning til den urbane kontekst og økonomien i prosjektet. En bygning kan kun overleve hvis man sikrer bruken av den gjennom tiden. Det er derfor det er viktig at valgene vi tar kommer fra ideen om å positivt bidra til livene til menneskene som vil bruke og bo i disse rommene. Arkitektur er et sosialt verktøy.


Nye Saupstad Torg
Saupstad sentrum er ett av de lokale bydelssentra i Trondheim som ble bygget ut fra midten av 1970-tallet. Målet med dette prosjektet er å øke livskvaliteten i området gjennom en organisering av volumene og funksjonene som skaper gode byrom. Nå skal det etableres et nytt torg sammen med fem bygninger, et nærsenter, gatetun og en grønn takhage. Til sammen er det ca 250 nye leiligheter og mer enn 6000 m² nærsenter i første etasje med blant annet matbutikk, treningssenter, café og restaurant.

Et nytt knutepunkt skal utvikles og det blir tilrettelagt for fotgjengere, så vel som syklister og bilister. Hovedgaten gir god plass til gående og har åpne og utadvendte butikkfasader. Det skal brukes funksjonelle gatemøbler og trær for å berike det offentlige og urbane rom. Denne naturlige brukbarheten og tilgjengeligheten bidrar til å gjøre området levende gjennom hele dagen.

Solrike takhager og nye lekeplasser skal bli attraktive steder for barn og voksne. Idéen er å skape plass til aktiviteter og et mangfoldig byliv hvor både de nyinnflyttede og de som allerede bor i området skal trives. På Saupstad vil man være ute, være aktiv, sosial og i bevegelse.


Tanker fra arkitekten

Med marka i ryggen og metrobussen gående hvert 10ende minutt, er Nye Saupstad torg både urbant og landlig.

Innspill fra folk som bor her og den nye byplanstrategien har preget vårt arbeid ved tegnebordet. Med fokus på myke trafikanter, sosiale møtesteder og grønne arealer er torget et hyggelig sted å være. Det er skjermet fra støy og støv og fungerer som et levende knutepunkt hvor folk kan møtes både inne og ute.

Trafikken er lagt under tak for å lage rolige og trygge gater, og det er enkelt å komme seg rundt med Metrobussen.

Selve leilighetene er lyse og moderne med gode planløsninger. Likevel er de tilgjengelige både med tanke på alder og pris. Nye Saupstad torg vil være et veldig fint sted å bo.Valerio Ricci
Hovedarkitekt
Rett Hjem Arkitekter AS

Signatur
Signatur Valerio Ricci
Valerio Ricci
Valerio Ricci