Et lite stykke historie -

Et lite stykke historie- Strinda hageby

Granåsen gård var en lystgård fra første halvdel av 1600-tallet til den i 1827 ble solgt til bonden Ole Jonsen Løset.

Ved Trondheim var det gode forutsetninger for å opprette lystgårder. Økonomien i byen var blomstrende og eiendomsretten til gårdene ved byen gikk på 1600-tallet over fra kronen til byborgerne.

På 1800-tallet ble enkelte lystgårder solgt som bondegårder, mens andre ble benyttet som familiens bolig. Ved Trondheim lå det et sammenhengende område med fine lystgårder øst for byen, en av de var Granåsen Gård.En ærverdig gård

Hovedbygningen på Granåsen gård ble fredet i 1923. Våningshuset ble oppført i 1760-årene. Maleriene i hovedbygningen ble restaurert av Riksantikvaren i 1965.

Granåsen gård, gnr 49 bnr 1, ligger i Granåsvegen 60. Gården ble i 1647 bygslet av lagmann i Trondheim, Peder Alfssøn. I 1680 kjøpte Christopher Caspersen Schøller gården. Fra 1722 overtok veimester Dreier som året etter overdro den til Karen Collin Schieldrop. Deretter fra 1731 var det enkefru Sophie Hammond.


Fra 1751 tilhørte Granåsen tollkontrollør Hans Hagerup Luytkis, og deretter hans enke til 1798 da gården ble solgt til kjøpmann Hans Peter Knudsen som var eier til 1827 da han solgte til Ole Johnsen Løseth.
I 1882 ble gården kjøpt av dr. Anton Julius Sand som bygde nytt uthus. Doktor Sand solgte i 1915 til Elling Viken. Guttorm Sand tok tilbake eiendommen på odel i 1918. I 1921 gikk eiendommen på auksjon. De nye eierne solgte gården i 1922 til Klaus Husby fra Klæbu.Fra 1848 var dennes sønn, Jon Olsen, eier og fra 1853, Christian Wangberg.


I dag er det Andreas Alexander Nanavat Husby som står som eier av Granåsen gård. Han har den siste tiden gjort mye for å sette den tilbake til sitt opprinnelige pomp og prakt. Blant annet er våningshuset malt tilbake i en rosalilla farge, som var originalfargen da bygningen ble oppført på 1700-tallet.Strinda Hageby ligger på deler av tomten som tidligere tilhørte Granåsen gård.