Utbygger Heimdal Bolig

EN BOLIG DU SKAL TRIVES I - Strinda Hageby

Heimdal Bolig er en utbygger med lange tradisjoner i Trøndelag. Gjennom store og gode prosjekter har de posisjonert seg som en stor og solid aktør på prosjektmarkedet. Heimdal Bolig er en utbygger som er opptatt av å bygge boliger som gir verdi til beboerne og området det oppføres i.

I Heimdal Bolig er de opptatt av helheten i boligprosjektene. Det bygges leiligheter i god kvalitet, på steder folk ønsker å bo. Det legges også stor vekt på fellesarealer og uterom i prosjektene, som igjen kan bidra til rekreasjon og trivsel.

Heimdal Bolig har som ønske å et utvikle et flott uteområde for deg som skal bo på Strinda Hageby, og det legges ekstra energi i at alle fellesarealer skal bli innbydende, funksjonelle og av god kvalitet.

Heimdal Bolig utvikler og bygger ofte over store områder, faktisk helt nye bydeler. Deres fagfolk har et nært samarbeid med mange aktører, interessegrupper og det offentlige for at resultatet skal bli best mulig.

Det er helt avgjørende for Heimdal Bolig at boligkjøperen skal trives i sin nye bolig i mange år. Dette stiller strenge krav til arbeidet som gjøres og noen ganger kan det by på flere utfordringer. Utfordringer Heimdal Bolig elsker å løse!